Novinky
Nabízíme výrobu SVATEBNÍCH TUŽEK A PROPISEK

Pro vaše svatební hosty a přátele rádi vyrobíme barevné KOVOVÉ A BAMBUSOVÉ PROPISKY nebo DŘEVĚNÉ TUŽKY s gravírovanými jmény novomanželů, svatebčanů nebo jiným libovolným textem.   Propisky i tužky jsou elegantním a...

více
SOUTĚŽ O Protect Kids Stamp

Speciální razítko pro děti, které motivuje hravou formou k mytí rukou během dne. Inkoust je vyrobený z dermatologicky certifikovaného inkoustu. Soutěž probíhá na FB do pátku 21. května. Přejít do...

více

Náležitosti razítka

Úvod Náležitosti razítka
Náležitosti razítka nejsou žádnou právní normou upraveny s výjimkou razítek se státním znakem a kulatých autorizačních razítek. Každý si může zvolit, co chce mít na razítku uvedeno.


Mezi základní a nejběžnější údaje na razítkách patří: název firmy, obor podnikání, adresa, IČ, DIČ a popř. telefon.

Dále mohou být na razítku užitečné např. tyto informace:

  • Logo firmy
  • E-mail
  • Webové stránky
  • Otevírací hodiny

Používá-li organizace více stejných razítek, doporučuje se razítka číslovat. Každá oprávněná osoba má poté přiděleno razítko s číslem.

Nejčastěji používána razítka jsou Trodat Printy 4912 a Colop Printer 30 - určené pro 5 řádků textu a velikosti otisku 47 x 18 mm.

 

Kulaté razítko se státním znakem

Náležitosti kulatého razítka se státním znakem jsou upraveny v § 6 odst. 1 zákona č. 352/2001 Sb. ze dne 18. září 2001 o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů:

(1) Razítko, na němž je vyznačen malý státní znak, je kulatého tvaru o průměru 20 mm, 25 mm nebo 36 mm; malý státní znak je vyobrazen uvnitř kruhu, na jehož obvodu je označení oprávněné osoby, popřípadě i označení její organizační součásti a sídla (dále jen „úřední razítko“). Používá-li oprávněná osoba více úředních razítek, musí tato razítka obsahovat i pořadová čísla. Otisk úředního razítka je jednobarevný.
(2) Úřední razítko nesmí obsahovat velký státní znak.

Možný příklad kulatého razítka města či obce se státním znakem:


kulaté razítko se státním znakemkulatá razítka
 

 

 

Doporučení pro obce a města při používání kulatého razítka


Při používání razítek na veřejnoprávních smlouvách se doporučuje vycházet ze zákonné úpravy, tedy ze zákona č. 352/2001 Sb., o používání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona jsou územní samosprávné celky (tedy i obce) oprávněny, resp. povinny státní znak užívat jen při výkonu přenesené působnosti. Při výkonu samostatné působnosti nemohou obce resp. jejich orgány, užívat malý státní znak, jelikož se nejedná o výkon státní moci, ale o výkon samosprávy, při níž obce jednají vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. V případě vlastního uzavření veřejnoprávní smlouvy jde vždy o samostatnou působnost obce, a to i v případech uzavírání veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti. Na těchto smlouvách by se tedy nemělo objevit razítko s malým státním znakem. Stejně tak by se tato razítka neměla objevit na zápisech z jednání rady obce a zastupitelstva obce a výpisech z usnesení těchto orgánů, a ani na žádostech o udělení souhlasu k veřejnoprávní smlouvě. Obce proti tomu mohou při výkonu samostatné působnosti používat razítko obce (ustanovení § 111 odst. 5 zákona č. 128/2001 Sb., zákona o obcích). Může se jednat o razítko tzv. hranaté textem odpovídající ustanovení § 111 odst. 1 a 3 zákona č. 128/2001 Sb., zákona o obcích nebo razítko kulaté se znakem obce či bez znaku.

Ukázka kulatého razítka obce či města bez státního znaku:

kulaté razítko obce  kulaté razítko obce

Máte další dotaz?

znaků do konce.
Napište nám
antiSpam [nový kód]
Copyright 2021 - 2023 © razitka-gravirovani.cz